Program rabatowy

Regulamin i zasady otrzymania BONÓW RABATOWYCH przy pierwszym zakupie w sklepie internetowym oraz konkursach internetowych Facebook, Instagram.

1. Każdy klient przy pierwszym dokonanym zakupie w sklepie internetowym www.cinderella.com.pl, otrzymuje BON RABATOWY o wartości 20,00 PLN.

Zasady wykorzystania BONU RABATOWEGO

2. Przy kolejnym zakupie BON RABATOWY może zostać wykorzystany, gdy zostanie dokonany zakup minimum na kwotę 90,00 PLN. i za każde następne 90,00 PLN, przy większej ilości przyznanych BONÓW RABATOWYCH

3. Przyznane BONY RABATOWE nie sumują się.

4.Podczas dokonywania kolejnego zakupu w Uwagach do Zakupu, należy wpisać, iż takie prawo nam przysługuje powołując się na pierwszy zakup. Należy podać; imię, nazwisko, adres nr telefonu i nr ostatniego zamówienia.

5. Po zweryfikowaniu i potwierdzeniu informacji, iż taki zakup miał miejsce, rabat zostanie przyznany.

6. Kwota należna przy zakupie zostanie pomniejszona o wartość przyznanego rabatu.

7. Taka sama zasada obowiązuje przy różnego rodzaju konkursach na facebook.

8. Termin ważności BONU RABATOWEGO wynosi 2 miesiące od daty pierwszego zamówienia.

9. Przyznany BON RABATOWY można wykorzystać w sklepie stacjonarnym występującym pod nazwa CINDERELLA, wg. zasad powyższych.

10. Termin ważności realizacji BONU RABATOWEGO, wynosi 1 miesiąc od otrzymania na meila informacji o wygranej w konkursie internetowym -Facebook, Instagram.

11. Towary sprzedawane po rabacie ponad 50 % nie podlegają żadnym dodatkowym obniżkom ceny. Np; BONY RABATOWE, BONY ZAKUPOWE.

12. PROMOCJE NIE ŁĄCZĄ SIĘ. 

13. Wykaz uchybień przy zgłoszeniach w konkursie, które skutkują brakiem klasyfikacji i wykluczeniem;

      - powtórzone nazwiska

      - konta fake

14. Głównymi elementami branymi pod uwagę przy podliczaniu głosów są;

       - ilość zgłoszonych nazwisk

       - udostępnienia

       - inna aktywność, jak polubienia są wymagane ale nie uwzględniane w podliczeniach końcowych.

  15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie nie podając przyczyny.

     


Cinderella sklepy